پرش به محتوای اصلی

دستگاه های اجرایی (استان تهران)

دستگاه های اجرایی (سایر استان ها)

بنگاه های کسب و کار

امروزه تبادل داده ها و ردیابی نحوه جابجایی صحیح اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی ناهمگون با محدودیت های متفاوت، جزء یکی از نیازهای بخش دولتی می باشد. سازمان‌ها به صورت مستقل و یا بسیار محدود اقدام به ارائه خدمت به شیوه الکترونیکی می‌نمایند و خدماتی که نیازمند برقراری ارتباط بین چند دستگاه اجرایی می‌شود یا ارائه نمی‌گردد و یا از طریق درگاه‌های مختلف (پیشخوان‌های متعدد) در حال ارائه می باشد. شرایط موجود سبب بروز عارضه های منفی متعددی شده است که اهم آن عبارتند از:

  • زمان‌بر بودن ارائه خدمات
  • مکان سوء استفاده، جعل و ...
  • عدم شفافیت اجرای قانون در تمام دستگاه‌ها و نقاط جغرافیایی یک دستگاه
  • در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق
  • تغییرات فرآیندی نامنطبق بین دستگاه‌های اجرایی
  • تنوع بسترهای ارائه خدمات (پیشخوان‌های متعدد برای خدمات متنوع)

مطابق موارد اشاره شده فوق در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک همراه بوده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی معرفی و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طرف وزارت بعنوان مجری این پروژه در نظر گرفته شده است.

یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است. این عمل در لایه‌های مختلف و در فرایندهای کاری ارائه خدمات صورت می‌گیرد. پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود داده ها را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب و کار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند که این مهم تنها از طریق اتصال به بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) دست می یابد.

GSB مخفف شده Government Service Bus به مفهوم بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک می باشد. GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت ، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمانهای دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

راه اندازی بستر تبادل ملی اطلاعات (GSB) از دو جنبه دارای اهمیت می باشد:

  • یکپارچه سازی سازمان های دولتی به عنوان ارائه دهنده سرویس و اطلاعات برای استفاده در سایر بخش ها در قالبی استاندارد و متحد الشکل
  • هر سازمان دولتی به عنوان دریافت کننده سرویس بتواند به این بستر یکپارچه متصل شده و از خدمات سایر بخش ها استفاده کند.

ردیف

سازمان سرویس دهنده

نام خدمت

متدهای سرویس

1 سازمان اداري و استخدامي سرویس استعلام کارکنان دولت استعلام کارکنان
سرویس استعلام هویت استعلام هویت (شامل 11 متد)
2 سازمان ثبت احوال سرویس استعلام دسته ای استعلام هویت دسته ای
سرویس عکس احراز هویت (شامل 6 متد)
سرویس آمار و فراوانی استعلام فراوانی ولادت٬ وفات٬ ازدواج و طلاق (16 متد)
3 شرکت ملي پست ایران سرویس استعلام کدپستی دریافت نشانی با کد پستی
دریافت نشانی به صورت رشته ای
دریافت تلفن ثابت با کد پستی
دریافت نشانی و تلفن ثابت با کد پستی
دریافت مختصات جغرافیایی با کدپستی
دریافت نشانی ، تلفن و مختصات جغرافیایی با کد پستی
دریافت کد فعالیت (ISIC V.4) با استفاده از کدپستی
دریافت اطلاعات کارگاه (نام کارگاه و نوع فعالیت) با استفاده از کدپستی
دریافت کدپستی با استفاده از تلفن ثابت
دریافت نشانی با استفاده از تلفن ثابت
دریافت کدپستی و نشانی با تلفن
دریافت کد فعالیت (ISIC V.4) با استفاده از تلفن ثابت
دریافت اطلاعات کارگاه (نام کارگاه و نوع فعالیت ) با استفاده از تلفن ثابت
دریافت مختصات جغرافیایی با استفاده از تلفن
فهرست متدهای مربوط به گواهی کدپستی
تولید گواهی کدپستی
اعتبارسنجی و دریافت اطلاعات گواهی کدپستی
سایر متدهای وب سرویس
دریافت کدپستی با نشانی
اعتبارسنجی کدپستی
سرویس های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF) متد دریافت نشانی قانونی از طریق کدپستی 10 رقمی
متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کدپستی 10 رقمی
متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق کدپستی 10 رقمی
متد دریافت نشانی قانونی از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت فهرستی از نشانی های محله یا شهر از طریق بخشی از نشانی
متد دریافت اطلاعات واحدهای ساختمان و کدهای پستی متناظر از طریق کدشناسه ساختمانی
سرویس های مبتنی بر اشتراکات سازمانی متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق تلفن ثابت
متد دریافت تلفن های ثابت از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق تلفن ثابت
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق تلفن همراه
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک آب
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک برق
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک گاز
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق کد نوسازی
سرویس های Reverse Geocoding متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق مختصات جغرافیایی
متد دریافت نشانی قانونی از طریق مختصات جغرافیایی
متد دریافت اطلاعات کدهای پستی پارسل از طریق مختصات جغرافیایی
4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سرویس استعلام ارائه دهنده خدمت استعلام ارائه دهنده با کد سازمان نظام پزشکی
استعلام ارائه دهنده با کدملی
سرویس روکش اسناد بیمارستان Save Patient Bill
Save Patient Bill Secure
سرویس ثبت وضعیت تخت Set Hospital Beds
سرویس کدگذاری اعتبار سنجی کد و مقدار
سرویس استعلام افراد استعلام کارت بهداشت افراد با استفاده از کد ملی
Get Graduated Info
Get Person Salamat Insurance By National Code
Register Birth
Validate Graduated Info
سرویس هدایتگر شاخص های سلامت استعلام گزارش شاخص های سلامت برای سامانه پاک
سرویس سازمانها افزودن سازمان جدید به پایگاه
Get Hospital Grade By Organization ID 8 Digit
استعلام اطلاعات سازمان با شناسه سپاس
استعلام اطلاعات سازمان با شناسه هشت رقمی پایگاه
Get Updated Organization From Date With Parent Organization
Validate Organization
5 بنیاد شهید و امور ایثارگران سرویس های عمومی سرویس استعلام عمومی اطلاعات ایثارگری
سرویس تاریخچه تسهیلات مسکن یارانه ای استعلام تاریخچه تسهیلات دریافت شده مسکن یارانه ای توسط ایثارگران
سرویس های مخصوص سازمان های ارائه دهنده خدمات ایثارگری سرویس استعلام تخفیف بلیط هواپیما
سرویس تسهیلات مسکن ایثارگری(شامل 3 متد)
سرویس سهمیه ایثارگری در آزمون کنکور
6 سازمان بیمه سلامت ايران سرویس مدیریت خدمات دریافت اطلاعات بیمه شده و پاسخ حساب بیمه ای (شامل 4 متد)
بیمه شدگان دریافت خدمت سلامت و تولید کد سماد
  اعلام آرایه خدمت
سرویس احراز هویت احراز هویت کاربر با استفاده از توکن HTTP
تعریف سطوح دسترسی
سرویس اطلاعات رسانی خدمات حوزه سلامت دریافت اطلاعات خدمت
جستجوی سریع خدمات
جستجوی کامل خدمات
دریافت ویژگی های اضافه خدمت
سرویس احراز هویت فراخوانی عملیات احراز هویت فراخوانی کننده های سرویس
7 وزارت راه و شهر سازی سرویس استعلام استعلام اطلاعات رانندگان، ناوگان باری و ناوگان مسافری شامل 36 متد
سرویس اموال دولتی بررسی وضعیت ناوگان (3 متد)
8 شرکت رجا سرویس رزرو بلیط شامل 4 متد
9 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سرویس شاهکار احراز هویت و بررسی تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن
اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به صورت ارسال پاسخ در پیامک با استفاده از کد ملی
اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به صورت ارسال پین کد در پیامک با استفاده از کد ملی (2 متد)
10 سازمان تامین اجتماعی سرویس استعلام آخرین دستمزد بیمه شده دریافت آخرین مبلغ دستمزد واریز شده بر اساس کد ملی فرد بیمه شده
استعلام وضعیت بیمه تامین اجتماعی استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده ، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و شماره شعبه (4 متد)
سرویس استحقاق بیمه تامین اجتماعی استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده
11 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
سرویس استحقاق بیمه استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده
استعلام ماهیت بیمه درمانی
استعلام وضعیت ماهیت بیمه اجتماعی
سرویس اطلاعات بازنشستگی استعلام اطلاعات بازنشستگان بر اساس کد ملی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس مشاغل خانگی (USSD) استعلام وضعیت فعلی متقاضی
12 وزارت امور اقتصادي و دارايي سرویس استعلام اطلاعات مانیفست استعلام اطلاعات بارنامه بر اساس شماره بارنامه (2 متد)
سرویس بدهی گمرکی استعلام یا ایجاد تغییرات در بدهی گمرکی اشخاص حقیقی و حقوقی (2 متد)
سرویس اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی شامل اطلاعات نوع و وزن و... یک واحد کالا و تعداد این واحد در اظهارنامه می باشد. (1 متد)
سرویس استعلام بدهی مالیاتی استعلام وجود بدهی مالیاتی (1 متد)
سرویس ارسال اطلاعات معاملات ارسال اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده (7 متد)
سرویس اطلاعات اظهارنامه گمرکی  استعلام اطلاعات اظهارنامه‌های گمرکی (1 متد)
سرویس دریافت سریال گمرکی بر اساس اطلاعات حمل با دریافت شماره‌های منحصر به فرد در فرآیند حمل کالا از مبدا تا مقصد، شماره سریال پروانه یا اظهارنامه های گمرکی مرتبط را باز می‌گرداند. (3 متد)
سرویس دریافت پته گمرکی دریافت پته گمرکی بر اساس شماره پلاک یا شماره پته یا ... (3 متد)
سرویس بانک داده های اقتصادی و مالی استعلام از پایگاه داده اقتصادی و مالی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک از وزارت اقتصاد بر اساس بازه زمانی (5 متد)
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک از وزارت اقتصاد بر اساس تاریخ
سرویس اطلاعات فاکتور خودرو استعلام اطلاعات فاکتور خودرو بر اساس کد VIN
سرویس ذخیره اطلاعات خاص تعرفه سرویس ارسال پیشنهاد اطلاعات خاص تعرفه
سرویس دریافت شماره سریال بر اساس شماره قبض انبار دریافت شماره سریال بر اساس شماره قبض انبار اداره بنادر و کشتیرانی
سرویس اطلاعات لجستیکی محموله استعلام اسناد لجستیکی بر اساس سریال اظهار نامه گمرکی
13 سازمان فناوری اطلاعات ایران EBOX ارسال نامه و فرم های دستگاه ها به کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت درخواست شهروندان با استفاده از عنوان درخواست، موضوع و سازمان پاسخگو
ثبت درخواست شهروندان با استفاده از عنوان درخواست، کد ملی و کد سازمان پاسخگو
دریافت فهرست موضوعات درخواستهای قابل ثبت توسط شهروندان
دریافت فهرست سازمانهای پاسخگو در خصوص درخواستهای ثبت شده به صورت سلسله مراتب
دریافت اطلاعات پاسخ بر اساس کد رهگیری
دریافت لیست تمام پاسخ های دریافتی در کارتابل شهروند
ثبت نام شهروندان
فعال سازی نام کاربری شهروندان
دریافت کد فعال سازی
شناسایی کاربر
14 سازمان حمایت از مصرف کنندگان سرویس ارسال گزارش های مرتبط با قیمت بازار، بازرسی، تخلفات و کشفیات قاچاق کالا مجموعه داده های مربوط به تخلفات صورت گرفته استانها در جداول پایگاه داده سامانه جامع بازرسی و تخلفات که در پایان هر ماه ارائه
می شود
مجموعه داده های مربوط به بازرسی های انجام شده استانها در جداول پایگاه داده سامانه جامع بازرسی و تخلفات که در پایان هر ماه ارائه
می شود
مجموعه داده های مربوط به قیمت کالاهای منتخب در بازار در جداول پایگاه داده قیمت سازمان که روزانه ارائه می شود
مجموعه داده های مربوط به کشفیات قاچاق به تفکیک استان که در پایان هر ماه ارائه می شود
مجموعه داده های مربوط به کشفیات قاچاق به تفکیک کالا که در پایان هر ماه ارائه می شود
15 وزارت صنعت، معدن و تجارت
سرویس سامانه جامع انبارها استعلام کد پستی از سامانه جامع انبارها
استعلام وضعیت انبارها
استعلام وضعیت انبارها از طریق نرم افزار دولت همراه
سرویس همتا استعلام اصالت گوشی تلفن همراه (11 متد)
سرويس ثبت سفارش استعلام مشخصات برگه ثبت سفارش براي كد ثبت سفارش انتخابي
سرويس ثبت كالاي مسافري ثبت شناسه تلفن همراه
سرویس دریافت لیست مجتمع و واحدها سامانه جامع انبارها سرویس دریافت لیست مجتمع و واحدها
سرویس ثبت نام واحد در سامانه جامع انبارها
سرویس ویرایش اطلاعات واحد شخص در سامانه جامع انبارها
سرویس حذف تمام واحدهای شخص در سامانه جامع انبارها
سرویس حدف یک واحد با کدپستی در سامانه جامع انبارها
سرویس حذف مجتمع با کدپستی در سامانه جامع انبارها
سرویس رسید حواله سامانه جامع انبارها سرویس ابطال یک رسید قطعی
سرویس ثبت حواله موقت
سرویس ثبت رسید موقت
سرویس حذف حواله موقت
سرویس حذف یک رسید موقت
سرویس جست و جوی واحدها
سرویس قطعی کردن حواله موقت
سرویس قطعی کردن رسید موقت
سرویس ابطال حواله قطعی
سرویس تخصیص كدپستی سامانه جامع انبارها سرویس پیگیری تخصیص کدپستی
سرویس درخواست تخصیص کدپستی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس "ثبتارش" استعلام وضعیت ثبت سفارش گمرک
سرویس استعلام ثبت سفارش استعلام وضعیت ثبت سفارش بر اساس کد ملی فرد و شماره فاکتور
سرویس تخصیص كدپستی سامانه جامع انبارها از طریق تلفن همراه ارسال اطلاعات مجوز ترخیص کالا و تبادل اطلاعات پیش فاکتور (22 متد)
سرویس تبادل اطلاعات مجوزها و پیش فاکتور دریافت کلیه مشخصات کالا بر اساس شماره بار کد
سرویس استعلام کد کالا (G10) دریافت کلیه مشخصات کالا بر اساس شماره بار کد
انتقال اطلاعات بین سامانه تجارت داخلی و سامانه یکپارچه مجوزها ارسال اطلاعات بیمه تامین اجتماعی به سامانه
لیست واحدها
استعلام آدرس از سامانه انبار
سرویس سامانه جامع انبارها (soap) رسید
حواله
معامله
رسید و حواله براساس بارنامه
حذف واحد
ویرایش واحد
دریافت لیست واحد با کدپستی
سرویس تامبن اجتماعی روال ثبت درخواست مجوزهای انتقال مالکیت
16 بانک مرکزی سرویس استعلام ارز و سکه استعلام نرخ ارز بانک مرکزی
استعلام نرخ ارز بازار آزاد در ابتدای روز
استعلام نرخ ارز بازار آزاد در انتهای روز
استعلام نرخ سکه بازار آزاد در ابتدای روز
استعلام نرخ سکه بازار آزاد در انتهای روز
استعلام نرخ ارزها از بانک مرکزی در یک روز مشخص
سرویس اطلاعات کارکنان استعلام اطلاعات کارکنان (3 متد)
سرویس استعلام بیمه ای کارکنان بانک مرکزی بررسی وضعیت بیمه شده
17 سازمان ملی زمین و مسکن سرویس استعلام یارانه اقشار ویژه بنیاد شهید جستجوی متقاضی
ثبت اطلاعات یارانه جدید
سرویس استعلام یارانه اقشار ویژه مسکن استعلام بر اساس کد متقاضی و نوع تسهیلات
سرویس استعلام مالکیت اشخاص استعلام مالکیت در زیر سیستم استعلام سامانه جامع اراضی مستغلات
18 سازمان بهزیستی سرویس استعلام مددجویان بررسی مستمری بگیر بودن یک فرد در سازمان بهزیستی
سرویس USSD سرویس مستمری بانک جامع اطلاعات (5 متد)
19 کمیته امداد امام خمینی سرویس استعلام مددجو بررسی اطلاعات مددجو
سرویس استعلام وضعیت معیشت مددجویان کمیته امداد امام خمینی بررسی وضعیت معیشت مددجویان
20 سازمان ثبت املاك و اسناد كشور سرویس استعلام شناسه اشخاص حقوقی کشور دريافت اطلاعات شناسه ملي بر اساس شناسه ملي
دريافت اطلاعات شناسه ملي بر اساس آخرين نام فعال
دريافت اطلاعات شناسه ملي بر اساس بايگاني نام
دريافت اطلاعات شناسه ملي و نام شخصیت جهت مقایسه و معتبر بودن
استعلام ليست شناسه ملي هاي ثبت شده بر اساس يک تاريخ خاص
استعلام ليست شناسه ملي هاي ثبت شده بر اساس يک تاريخ خاص از زمان ایجاد دسترسی کاربر به بعد
سرویس استعلام اسناد رسمی استعلام کلیه مدارک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی
21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرویس موسسات فعال بررسی وضعیت موسسات (4 متد)
استعلام مدارک تحصیلی استعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس کد ملی
22 بیمه مرکزی سرویس استعلام اطلاعات بیمه ای استعلام اطلاعات بیمه نامه ، الحاقیه و خسارت بر اساس کد ملی افراد
23 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
24 وزارت ورزش و جوانان بررسی سوابق ورزشی استعلام سوابق ورزشی افراد بر اساس کد ملی
25 سازمان ملی استاندارد ایران سرویس استعلام مشخصات پروانه استعلام مشخصات پروانه استاندارد
استعلام مشخصات پروانه حلال
سرویس استعلام مشخصات پروانه کالا از طریق USSD استعلام مشخصات بر اساس کد کالا (3 متد)
26 شرکت هواپیمایی ایران ایر سرویس بلیط های تخفیف دار استعلام بلیط
27 سازمان تعزیرات حکومتی سرویس گزارش بازرسی ها ارسال آخرین گزارش بازرسی ها

ردیف

عنوان سازمان سرویس دهنده

ردیف

عنوان سازمان سرویس دهنده

1

سازمان اداري و استخدامي

2

سازمان ثبت احوال كشور

3

شرکت ملي پست ایران

4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5

بنیاد شهید و امور ایثارگران

6

سازمان بیمه سلامت ايران

7

وزارت راه و شهر سازی

8

شرکت رجا

9

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

10

سازمان تامین اجتماعی

11

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

12

وزارت امور اقتصادي و داريي

13

سازمان فناوری اطلاعات ایران

14

سازمان حمایت از مصرف کنندگان

15

وزارت صنعت، معدن و تجارت

16

بانک مرکزی ج.ا.ا.

17

سازمان ملی زمین و مسکن

18

سازمان بهزیستی

19

کمیته امداد امام خمینی

20

سازمان ثبت املاك و اسناد كشور

21

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

22

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

23

بیمه مرکزی

24

 وزارت ورزش و جوانان

25

بیمه سازمان ملی استاندارد ایران

26

شرکت هواپیمایی ایران ایر

27

سازمان تعزیرات حکومتی

ردیف

عنوان سازمان سرویس گیرنده

ردیف

عنوان سازمان سرویس گیرنده

1

وزارت کشور

2

شرکت فرودگاه های ایران

3

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

4

بانک مرکزی ج.ا.ا.

5

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

6

سازمان اداري و استخدامي كشور

7

سازمان بیمه سلامت ايران

8

مرکز آمار ایران

9

وزارت امور اقتصادي و دارايي

10

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌اي

11

گمرک ج.ا.ا.

12

وزارت ورزش و جوانان

13

شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی ایران

14

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

15

بانک ملی ايران

16

سازمان تعزیرات حکومتی

17

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي

18

سازمان ملی استاندارد ایران

19

دفاتر پیشخوان دولت

20

سازمان نظام پزشکی كشور

21

وزارت جهاد کشاورزی

22

سازمان فناوری اطلاعات ايران

23

شورای اصناف

24

وزارت صنعت، معدن و تجارت

25

سازمان بهزیستی

26

صندوق بازنشستگی - آموزش و پرورش

27

سازمان زندانها

28

بانک سپه

29

سازمان ثبت احوال کشور

30

صندوق بازنشستگی بانک ها

31

بنیاد شهید و امور ايثارگران

32

بانک ملت

33

ایران ایر - هواپیمایی هما

34

ebox

35

سازمان بنادر و دريانوردي

36

روزنامه رسمی

37

وزارت علوم و تحقیقات فناوری

38

موسسه اعتباری کوثر

39

سازمان بازرسی کل کشور

40

سامانه پاک

41

سامانه اطلاع‌سانی صدور مجوزهای کسب و کار

42

سامانه تشخیص اصالت تلفن همراه

43

سازمان سنجش

44

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

45

شرکت حمل و نقل ریلی (رجا)

46

سازمان اوقاف و امور خیریه

47

کمیته امداد امام خمینی (ره)

48

دانشگاه علمی و کاربردی

49

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

50

سازمان ملی زمین و مسکن

51

سازمان امور اراضی کشور

52

سازمان ثبت املاك و اسناد كشور

53

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

54

نیروی انتظامی (معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا)

55

هواپیمایی آسمان

56

 شرکت ملی گاز ایران

57

آستان قدس رضوی

58

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)

59

بانک رفاه

60

سازمان برنامه و بودجه

61

بانک گردشگری

62

شرکت انبارهای عمومی

63

شرکت آب و فاضلاب

64

بانک صنعت و معدن

65

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

66

بانک کشاورزی

67

شرکت س‍پرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

68

بانک توسعه صادرات

69

سازمان امور مالیاتی و اقتصادی

70

شرکت مخابرات ایران

71

شرکت ارتباطات زیر ساخت

72

شرکت کلان داده شهر

ردیف

نام دستگاه متصل

ردیف

نام دستگاه متصل

1 سازمان امور مالیاتی 2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
3 شركت پست 4 سازمان بیمه سلامت ایران
5 وزارت آموزش و پرورش 6 وزارت جهاد کشاورزی
7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 8 سازمان حفاظت محیط زیست
9 وزارت امور اقتصادی و دارایی 10 سازمان ثبت احوال كشور
11 سازمان بهزیستی 12 شهرداری مشهد
13 دیوان محاسبات کشور 14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
15 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 16 کمیته امداد امام خمینی
17 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 18 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
19 مرکز آمار ایران 20 بنیاد شهید و امور ایثارگران
21 صندوق توسعه ملی 22 بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران
23 شرکت بیمه ایران 24 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
25 بانك ملی ایران 26 بانك سپه
27 بانک مسکن 28 بانك كشاورزی
29 بانک توسعه تعاون 30 بانک توسعه صادرات
31 بانک صنعت و معدن 32 پست بانک ایران
33 سازمان امور عشایر ایران 34 سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور
35 سازمان دامپزشکی کشور 36 وزارت راه و شهرسازی
37 سازمان بنادر و دریانوردی 38 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
39 شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور 40 سازمان ملی زمین و مسکن
41 شركت عمران و بهسازی شهری ایران 42 شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
43 وزارت صنعت، معدن و تجارت 44 سازمان توسعه و نوساازی معادن و صنایع معدنی
45 سازمان ملی استاندارد ایران 46 سازمان حج و زیارت
47 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 48 شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران
49 شرکت ملی گاز ایران 50 وزارت نیرو
51 قوه قضاییه دادگستری جمهوری اسلامی ایران 52 حوزه فرهنگی و هنری سازمان تبلیغات اسلامی
53 نهاد کتابخانه‌ عمومی کشور 54 گمرک جمهوری اسلامی ایران
55 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 56 شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر
57 صندوق تامین خسارت های بدنی 58 سازمان آموزش فنی و حرفه ای
59 شزکت مدیریت منابع آب 60 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
61 شرکت حمل و نقل ریلی (رجا) 62 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
63 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 64 سازمان هواشناسی کشور
65 سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی 66 صندوق بازنشستگی کشور
67 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 68 جهاد دانشگاهی
69 سازمان سنجش و آموزش کشور 70 وزارت علوم تحقیقات و فناوری
71 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 72 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور
73 شرکت ملی نفت ایران 74 شرکت هواپیمایی ایران ایران ایر(هما)
75 سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور 76 معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
77 دانشگاه امیر کبیر 78 دانشگاه تهران
79 سازمان آموزش و پرورش استثنایی 80 سازمان بورس اوراق بهادار
81 پژوهشگاه نیرو 82 مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
83 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 84 نهاد ریاست جمهوری
85 وزارت امور خارجه 86 وزارت کشور
87 صندوق کارآفرینی مهر امید 88 شرکت مادر تخصصی ساخت وتولید کالای آب و برق (ساتکاب)
89 دانشکاه شهید بهشتی 90 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
91 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 92 دانشگاه علامه طباطبایی
93 دانشگاه پیام نور 94 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
95 وزارت ورزش و امور جوانان 96 سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور
97 سازمان تامین اجتماعي 98 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (شركت ملی پتروشیمی ایران)
99 سازمان هواپیمایی کشوری 100 سازمان تعزیرات حکومتی
101 بانک رفاه 102 سازمان تبلیغات اسلامی
103 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 104 اتاق اصناف ایران
105 معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه 106 صنایع هوایی وزارت دفاع
107 موسسه نشر آثار امام 108 امنیت شبکه ( سازمان تنظیم )
109 سازمان نظام پزشکی 110 نهاد رهبری
110 ستاد مرکزی راهیان نور 112 سازمان هدفمندسازی یارانه ها
113 شرکت پرداخت اول کیش 114 مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی
115 مرکز اصناف ایران 116 پرداخت الکترونیک سامان کیش
117 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) 118 سازمان انرژی اتمی ایران
119 صندوق بازنشستگی بانکها 120 معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
121 شرکت انتقال گاز ایران 122 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
123 دانشگاه جامع علمی کاربردی 124 بانک ملت
125 مالی و اعتباری کوثر 126 شرکت پایانه های داده ایی نوین
127 دیوان عدالت اداری 128 کمیته ملی المپیک
129 بنیاد ملی نخبگان 130 شرکت انبارهای عمومی
131 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 132 دانشگاه صنعتی شریف
133 سازمان اداری و استخدامی 134 لینک دوم منیت شبکه ( سازمان تنظیم )
135 سازمان خصوصی سازی 136 شهرداری تهران
137 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران 138 سازمان غذا و دارو
139 سازمان اوقاف و امور خیریه 140 شركت هواپيمايي آسمان
141 سازمان قضایی نیروهای مسلح 142 معاونت اسلحه و مهمات
143 شرکت مخابرات ایران 144 سازمان پزشکی قانونی کشور
145 سازمان شورای نگهبان 146 سازمان بازرسی کل کشور
147 بانک تجارت 148 شرکت ارتباطات زیرساخت
149 ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 150 مرکز تحقیقات مخابرات
151 خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 152 شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
153 خدمات ماشین تامین 154 پیام
155 بانک صادرات 156 سازمان علوم قضایی
157 سازمان مدیریت دولتی 158 سازمان نیاز مندی های همشهری
159 سازمان مجمع تقریب مذاهب