پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه خدمات مشاوره به آحاد مردم (مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و...) محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب‌های اجتماعی شایع محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC) بهزیستی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آموزش‌های عمومی درحوزه سلامت اجتماعی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد و ایدز محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
واریز یارانه نقدی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر