پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
ارائه خدمات مشاوره به آحاد مردم (مشاوره روانشناختی، ژنتیک، تحصیلی، شغلی و...) سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات روزانه بهزیستی
ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب‌های اجتماعی شایع سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات روزانه بهزیستی
ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات روزانه بهزیستی
ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC) بهزیستی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات شبانه‌روزی بهزیستی
ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی
برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی
ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آموزش جامعه هدف بهزیستی
ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آموزش جامعه هدف بهزیستی
ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آموزش جامعه هدف بهزیستی
ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آموزش جامعه هدف بهزیستی
ارائه آموزش‌های عمومی درحوزه سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آموزش جامعه هدف بهزیستی
ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد و ایدز سازمان بهزیستی کشور محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر آموزش جامعه هدف بهزیستی
واریز یارانه نقدی سازمان هدفمند سازی یارانه ها محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر واریز یارانه نقدی