پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مسكن تامین مسکن مددجویان
اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مسكن تامین مسکن مددجویان
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره وودیعه مسکن) کمیته امداد امام خمینی (ره) مسكن تامین مسکن مددجویان
اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مسكن تامین مسکن مددجویان
ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مسكن تامین مسکن مددجویان