پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی بيماري و ناتواني
برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین صندوق بيماري و ناتواني
ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بيماري و ناتواني
ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی بيماري و ناتواني
صدورکارت شناسایی معلولین بيماري و ناتواني
تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین بيماري و ناتواني
تایید صلاحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور بيماري و ناتواني
تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان بیمه سلامت ایران بيماري و ناتواني
تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بيماري و ناتواني
آگاه سازی آحاد مردم از برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه بيماري و ناتواني
برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان بيماري و ناتواني
آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها بيماري و ناتواني
پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش بهزیستی بيماري و ناتواني
پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی بيماري و ناتواني
پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری بيماري و ناتواني