پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی صندوق بازنشستگی کشوری بيماري و ناتواني برقراری حقوق بازنشستگی
برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین صندوق صندوق بازنشستگی کشوری بيماري و ناتواني خدمات رفاهی بازنشستگان
ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني خدمات روزانه بهزیستی
ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني خدمات شبانه‌روزی بهزیستی
صدورکارت شناسایی معلولین سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
تایید صلاحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان بیمه سلامت ایران سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
آگاه سازی آحاد مردم از برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی
برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی
آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی
پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش بهزیستی سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان
پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان
پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری سازمان بهزیستی کشور بيماري و ناتواني حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مددجویان