پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
پاسخگویی به استعلامات بیمه ای حمايت اجتماعي
شناسایی و رتبه بندی خانوارها حمايت اجتماعي
ارائه معرفی نامه به کاریابی‌ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری حمايت اجتماعي
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص حمايت اجتماعي
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف حمايت اجتماعي
برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی حمايت اجتماعي
برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی حمايت اجتماعي
برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه حمايت اجتماعي
برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی حمايت اجتماعي
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي
استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت حمايت اجتماعي
استرداد اضافه یا اشتباه واریزی کسور بازنشستگی حمايت اجتماعي
استرداد کسور بازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي
اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق (دریافت کسور) حمايت اجتماعي
اشتراک خویش فرمائی با صندوق حمايت اجتماعي