پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
پاسخگویی به استعلامات بیمه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمايت اجتماعي پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی
شناسایی و رتبه بندی خانوارها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمايت اجتماعي شناسایی و رتبه بندی خانوارها
ارائه معرفی نامه به کاریابی‌ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمايت اجتماعي ارائه خدمات کاریابی
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمايت اجتماعي رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمايت اجتماعي رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي برقراری حقوق بازنشستگی
برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي برقراری حقوق بازنشستگی
برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي برقراری حقوق بازنشستگی
برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي برقراری حقوق بازنشستگی
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
استرداد اضافه یا اشتباه واریزی کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
استرداد کسور بازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق (دریافت کسور) صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي اشتراک در صندوق بازنشستگی
اشتراک خویش فرمائی با صندوق صندوق بازنشستگی کشوری حمايت اجتماعي اشتراک در صندوق بازنشستگی