پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های آزاد آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تهیه استانداردهای آموزش مهارت آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تدوین و ارائه منابع و محتوای استاندارد دوره‌های آموزشی کارکنان دولت آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور گواهینامه های نوع اول کارکنان دولت آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور گواهینامه های نوع دوم کارکنان دولت آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور مجوز بهره‌برداری از مراكز آموزش از راه دور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نظارت بر عملكرد مدارس آموزش از راه دور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
رتبه‌بندی مراکز و مدارس غیردولتی به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد آن‌ها آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آمار و اطلاعات حوزه عتف آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر