پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی
صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری  
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های آزاد
تهیه استانداردهای آموزش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر تهیه استانداردهای آموزش مهارت
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
تدوین و ارائه منابع و محتوای استاندارد دوره‌های آموزشی کارکنان دولت مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر تدوین و ارائه منابع و محتوای استاندارد دوره های آموزشی کارکنان دولت
صدور گواهینامه های نوع اول کارکنان دولت مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت
صدور گواهینامه های نوع دوم کارکنان دولت مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت
ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور وزارت آموزش و پرورش آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور
صدور مجوز بهره‌برداری از مراكز آموزش از راه دور سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات آموزش از راه دور
نظارت بر عملكرد مدارس آموزش از راه دور سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات آموزش از راه دور
رتبه‌بندی مراکز و مدارس غیردولتی به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد آن‌ها سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر خدمات صدور و راه‌اندازی مراکز و مدارس غیردولتی
ارائه آمار و اطلاعات حوزه عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار و اطلاعات حوزه عتف