پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در آموزش اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه نظام اداری
برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشستهای تخصصی حوزه مدیریت و علوم اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در آموزش برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشستهای تخصصی حوزه مدیریت و علوم اداری
تولید و ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی چند رسانه ای نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در آموزش انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی
انتشار مقالات علمی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در آموزش انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی
انتشار و ارائه کتب تخصصی حوزه مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در آموزش انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی
صدور مجوز برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در داخل کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش صدور مجوز برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در داخل کشور
اطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش اطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی
میزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش میزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان ها و مجامع بین المللی
اعزام هیات های علمی دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش اعزام هیات های علمی دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی
اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش تعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی
ارائه سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش تعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی
حمایت مالی از نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش تعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی
پایش و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور از منظر تعاملات ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
حمایت مالی از پروژه های مشترک حوزه عتف با صنایع و دستگاههای اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
پایش و حمایت از توسعه دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هئیت علمی در جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در آموزش پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت