پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش و مشاوره خانواده خدمات يارانه ای به آموزش
تدوین و ارایه کتب بریل خدمات يارانه ای به آموزش
تدوین و ارایه کتب صوتی خدمات يارانه ای به آموزش
توزیع کتب و ارائه محتوای درسی دانش آموزان استثنایی خدمات يارانه ای به آموزش
تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان استثنایی خدمات يارانه ای به آموزش
اعطای تسهیلات کمک بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی خدمات يارانه ای به آموزش
توزیع یارانه غذا به دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتی خدمات يارانه ای به آموزش
نظارت و ارزیابی بر نحوه ارائه خدمات آشپزخانه و سالن های غذا خوری دانشگاه ها خدمات يارانه ای به آموزش
حمایت مالی از بازسازی و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوری دانشگاه ها خدمات يارانه ای به آموزش
    تغذیه دانشجویان علوم پزشکی خدمات يارانه ای به آموزش
ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی خدمات يارانه ای به آموزش
پرداخت راتبه ماهانه دانشجویان استعداد برتر خدمات يارانه ای به آموزش
اعطای کمک هزینه توان‌مندی آموزشی/کارآفرینی دانشجویان استعداد برتر خدمات يارانه ای به آموزش
اعطای کمک هزینه ارتباطات علمی دانشجویان استعداد برتر خدمات يارانه ای به آموزش
اعطای کمک هزینه اجرای پایان‌نامه دانشجویان استعداد برتر خدمات يارانه ای به آموزش