پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش و مشاوره خانواده سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی خدمات يارانه ای به آموزش خدمات انجمن اولیا و مربیان
تدوین و ارایه کتب بریل سازمان آموزش و پرورش استثنایی خدمات يارانه ای به آموزش تدوین وارایه کتب ومحتوای درسی دانش آموزان استثنایی
تدوین و ارایه کتب صوتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خدمات يارانه ای به آموزش تدوین وارایه کتب ومحتوای درسی دانش آموزان استثنایی
توزیع کتب و ارائه محتوای درسی دانش آموزان استثنایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خدمات يارانه ای به آموزش تدوین وارایه کتب ومحتوای درسی دانش آموزان استثنایی
تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان استثنایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خدمات يارانه ای به آموزش تدوین وارایه کتب ومحتوای درسی دانش آموزان استثنایی
اعطای تسهیلات کمک بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری خدمات يارانه ای به آموزش ارائه خدمات مرتبط با تغذیه دانشجویان و سراهای دانشجویی
توزیع یارانه غذا به دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری خدمات يارانه ای به آموزش ارائه خدمات مرتبط با تغذیه دانشجویان و سراهای دانشجویی
نظارت و ارزیابی بر نحوه ارائه خدمات آشپزخانه و سالن های غذا خوری دانشگاه ها صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری خدمات يارانه ای به آموزش ارائه خدمات مرتبط با تغذیه دانشجویان و سراهای دانشجویی
حمایت مالی از بازسازی و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوری دانشگاه ها صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری خدمات يارانه ای به آموزش ارائه خدمات مرتبط با تغذیه دانشجویان و سراهای دانشجویی
    تغذیه دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات يارانه ای به آموزش ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات يارانه ای به آموزش ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
پرداخت راتبه ماهانه دانشجویان استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان خدمات يارانه ای به آموزش شناسایی و اعطای تسهیلات به دانشجویان مستعد برتر
اعطای کمک هزینه توان‌مندی آموزشی/کارآفرینی دانشجویان استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان خدمات يارانه ای به آموزش شناسایی و اعطای تسهیلات به دانشجویان مستعد برتر
اعطای کمک هزینه ارتباطات علمی دانشجویان استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان خدمات يارانه ای به آموزش شناسایی و اعطای تسهیلات به دانشجویان مستعد برتر
اعطای کمک هزینه اجرای پایان‌نامه دانشجویان استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان خدمات يارانه ای به آموزش شناسایی و اعطای تسهیلات به دانشجویان مستعد برتر