پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش مستمر جامعه پزشکی آموزش سطح بندي نشده
برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای آموزش سطح بندي نشده
ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون آموزش سطح بندي نشده
صدور گواهی نامه مهارت آموزش سطح بندي نشده
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت آموزش سطح بندي نشده
پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت آموزش سطح بندي نشده
برگزاری مسابقات مهارت آموزش سطح بندي نشده
برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری آموزش سطح بندي نشده
برگزاری دوره های آموزشی مدیران ارشد (عالی) دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری آموزش سطح بندي نشده
احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت آموزش سطح بندي نشده
پاسخ به استعلامات گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت (تاییدیه آموزشی) آموزش سطح بندي نشده
برگزاری کارگاه های تربیت مدرسان نظام اداری آموزش سطح بندي نشده
ترویج و آموزش فرهنگ جهادی و آموزه های دینی در بخش کشاورزی آموزش سطح بندي نشده
آموزش ارکان و اعضای تشکل‏های عشایری آموزش سطح بندي نشده
تعلیم تجار آموزش سطح بندي نشده