پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش مستمر جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش سطح بندي نشده آموزش مداوم جامعه پزشکی
برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش سطح بندي نشده برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش سطح بندي نشده برگزاری آزمون‌های مهارتی
صدور گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش سطح بندي نشده برگزاری آزمون‌های مهارتی
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش سطح بندي نشده برگزاری آزمون‌های مهارتی
پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش سطح بندي نشده برگزاری آزمون‌های مهارتی
برگزاری مسابقات مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش سطح بندي نشده برگزاری مسابقات ملی مهارت
برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش سطح بندي نشده برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری
برگزاری دوره های آموزشی مدیران ارشد (عالی) دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش سطح بندي نشده برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری
احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش سطح بندي نشده احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت
پاسخ به استعلامات گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت (تاییدیه آموزشی) مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش سطح بندي نشده پاسخ به استعلامات گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت (تاییدیه آموزشی)
برگزاری کارگاه های تربیت مدرسان نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش سطح بندي نشده برگزاری کارگاه های تربیت مدرسان نظام اداری
ترویج و آموزش فرهنگ جهادی و آموزه های دینی در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی آموزش سطح بندي نشده فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی
آموزش ارکان و اعضای تشکل‏های عشایری سازمان امور عشایر ایران آموزش سطح بندي نشده ارائه خدمات به تشکل‏های عشایری
تعلیم تجار سازمان توسعه تجارت ایران آموزش سطح بندي نشده تعلیم تجار