پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی آموزش دوره سوم
ارائه مشاوره و آموزش در حوزه علوم راهبردی به دستگاه های لشکری و کشوری آموزش دوره سوم
رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف آموزش دوره سوم
صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی آموزش دوره سوم
حمایت مالی از انجمن های علمی آموزش دوره سوم
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی آموزش دوره سوم
تخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت علمی خارج کشور آموزش دوره سوم
تایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه آموزش دوره سوم
صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی آموزش دوره سوم
صدور گواهی سیستم نمره دهی برای مدارک غیرپزشکی آموزش عالی کشور آموزش دوره سوم
ارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های غیرپزشکی به دانشجویان خارجی آموزش دوره سوم
اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی آموزش دوره سوم
تأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن آموزش دوره سوم
صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری آموزش دوره سوم
توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری آموزش دوره سوم