پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش سواد به بی سوادان سازمان نهضت سواد آموزی ابتدايي آموزش دبستاني ‌ و پيش ارائه خدمات سواد آموزی
آموزش و پرورش دانش آموزان ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ابتدايي آموزش دبستاني ‌ و پيش آموزش و پرورش دانش آموزان کشور
آموزش سواد به کم سوادان (دوره انتقال) سازمان نهضت سواد آموزی ابتدايي آموزش دبستاني ‌ و پيش ارائه خدمات سواد آموزی