پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
آموزش مستمر جامعه پزشکی آموزش
اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی آموزش
تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی آموزش
صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی آموزش
صدور/ تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد آموزش
صدور/تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری آموزش
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه‌های آزاد آموزش
برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای آموزش
ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون آموزش
صدور گواهی نامه مهارت آموزش
تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت آموزش
پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت آموزش
برگزاری مسابقات مهارت آموزش
تهیه استانداردهای آموزش مهارت آموزش
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی آموزش