پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تقدیر از برگزیدگان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی (جشنواره ملی رویش) خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تقدیر از برگزیدگان آثار فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور مجوز تاسیس تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
اجرای برنامه های تبلیغی، ترویجی و فرهنگی حوزه بقاع متبرکه، اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
سنددار کردن رقبات موقوفات خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
شناسایی و ثبت موقوفات خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نگهداری و مرمت اسناد وقفی خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
پاسخگویی به استعلامات وقفی خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور احکام هیئت های امناء خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نصب و عزل اعضای هیئت های امناء و خدام خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
جذب و استخدام خدام ثابت و افتخاری خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
اجاره املاک اوقافی خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تمدید اجاره املاک اوقافی خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نقل و انتقال املاک اوقافی خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نگهداری وتعمیرات رقبات موقوفات خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر