پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تقدیر از برگزیدگان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی (جشنواره ملی رویش) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
تقدیر از برگزیدگان آثار فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
صدور مجوز تاسیس تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی
اجرای برنامه های تبلیغی، ترویجی و فرهنگی حوزه بقاع متبرکه، اوقاف و امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر راهبری برنامه های تبلیغی و ترویجی حوزه بقاع متبرکه، اوقاف و امور خیریه
سنددار کردن رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات
شناسایی و ثبت موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات
نگهداری و مرمت اسناد وقفی سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات
پاسخگویی به استعلامات وقفی سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات
صدور احکام هیئت های امناء سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر رسیدگی به امور خادمین و هیأت امناء موقوفات و امامزادگان
نصب و عزل اعضای هیئت های امناء و خدام سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر رسیدگی به امور خادمین و هیأت امناء موقوفات و امامزادگان
جذب و استخدام خدام ثابت و افتخاری سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر رسیدگی به امور خادمین و هیأت امناء موقوفات و امامزادگان
اجاره املاک اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر اجاره و نقل و انتقال املاک اوقافی
تمدید اجاره املاک اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر اجاره و نقل و انتقال املاک اوقافی
نقل و انتقال املاک اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر اجاره و نقل و انتقال املاک اوقافی
نگهداری وتعمیرات رقبات موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر نگهداری و بازسازی موقوفات و امامزادگان