پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه تقدیرنامه پایان نامه های برتر قرآنی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی وقف و بقاع متبرکه تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
حمایت از طرحهای ملی جوانان تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
حمایت از پایان نامه های پژوهشی ورزش و جوانان تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
     پیمایش‌ ملی وضع موجود فرهنگی اجتماعی دین تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
     حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی ـ دینی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
برگزاری نشستهای تخصصی تحلیلی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
توسعه وتجهیز کتابخانه های حوزه دین و شبستان تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
انجام پژوهش‌های کاربردی حوزه‌ی فرهنگی ـ دینی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
ارائه گزارشهای پژوهشی داده های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
ارائه گزارش رصد فرهنگ اسلامی کالاهای فرهنگی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
حمایت از تحقیقات و مطالعات درحوزه فرهنگ و هنر انقلابی ، ایرانی اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
مشاوره علمی و پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی ، ایرانی اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي
برگزاری کارگاه های پژوهشی و آموزشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي