پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه تقدیرنامه پایان نامه های برتر قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی وقف و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی وقف و بقاع متبرکه
حمایت از طرحهای ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت از طرح ها و پایان نامه های پژوهشی ورزش و جوانان
حمایت از پایان نامه های پژوهشی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت از طرح ها و پایان نامه های پژوهشی ورزش و جوانان
     پیمایش‌ ملی وضع موجود فرهنگی اجتماعی دین سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و انجام پژوهش‌های فرهنگی ـ دینی
     حمایت از پایان‌نامه‌های فرهنگی ـ دینی سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و انجام پژوهش‌های فرهنگی ـ دینی
برگزاری نشستهای تخصصی تحلیلی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و برگزاری برنامه ها و رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي نظارت و برگزاری نمایشگاه ها ، جشنواره ها و همایش های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
توسعه وتجهیز کتابخانه های حوزه دین و شبستان سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي توسعه وتجهیز کتابخانه های حوزه دین و شبستان
انجام پژوهش‌های کاربردی حوزه‌ی فرهنگی ـ دینی سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و انجام پژوهش‌های فرهنگی ـ دینی
ارائه گزارشهای پژوهشی داده های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و انجام پژوهش‌های فرهنگی ـ دینی
ارائه گزارش رصد فرهنگ اسلامی کالاهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و انجام پژوهش‌های فرهنگی ـ دینی
حمایت از تحقیقات و مطالعات درحوزه فرهنگ و هنر انقلابی ، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و مشاوره پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
مشاوره علمی و پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی ، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي حمایت و مشاوره پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
برگزاری کارگاه های پژوهشی و آموزشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي برگزاری کارگاه های پژوهشی و آموزشی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی