پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
برگزاری كنفرانس‌ها، نشست ها و همایش‌های خبری و رسانه‌ای جهاد دانشگاهی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون خبرگزاری و اطلاع رسانی
ایجاد نمایندگی و شعب مؤسسه و بكارگیری عوامل خبری در داخل و خارج از كشور جهاد دانشگاهی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون خبرگزاری و اطلاع رسانی
تأسیس پایگاههای اطلاع‌رسانی مرتبط با خبرگزاری و هم‌راستا با اهداف خبرگزاری جهاد دانشگاهی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون خبرگزاری و اطلاع رسانی
راه‌اندازی پایگاههای خبری بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی جهاد دانشگاهی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون خبرگزاری و اطلاع رسانی
تأسیس كانون‌ها، مجامع و انجمن‌ها در راستای اهداف خبرگزاری جهاد دانشگاهی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون خبرگزاری و اطلاع رسانی