پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی) خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
اطلاع رسانی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی) خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی) خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون
صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون