پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
       پاسخ به استعلامات در خصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
       پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
       پاسخ به استعلامات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و احیایی - عرصه ها و حرائم آثار تاریخی، فرهنگی و بافت های تاریخی، محوطه باستانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
       شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
       حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
       شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي راه اندازی خانه های صنایع دستی
راه اندازی خانه های خلاق صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي راه اندازی خانه های صنایع دستی
       استاندارد سازی رشته های صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي استاندارد سازی رشته ها و فضاهای کارگاهی صنایع دستی
       استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي استاندارد سازی رشته ها و فضاهای کارگاهی صنایع دستی
ارائه تمبر شخصی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي ارائه خدمات تمبر
حمایت از تاسیس و فعالیت های فرهنگی حسینیه و خانه شهید بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات فرهنگي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
مستند سازی، حفظ و نگهداری اسناد و آثار فرهنگی ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات فرهنگي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ارائه آثار مکتوب، دیداری و شنیداری شهداء و ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات فرهنگي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
انتشار کتاب های حوزه ایثار و شهادت بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات فرهنگي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت