پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
حمایت از آثار موسیقایی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خدمات فرهنگي حمایت و تولید آثار حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
تولید آثار موسیقایی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خدمات فرهنگي حمایت و تولید آثار حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
خلق آثار تجسمی در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خدمات فرهنگي حمایت و تولید آثار حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
حمایت از ایجاد شبکه فعالین در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خدمات فرهنگي حمایت از فعالیتها و تولید محتوای دیجیتال در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
تولید محتوای دیجیتال در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خدمات فرهنگي حمایت از فعالیتها و تولید محتوای دیجیتال در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
حمایت از فعالیتهای حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی در فضای مجازی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خدمات فرهنگي حمایت از فعالیتها و تولید محتوای دیجیتال در حوزه فرهنگ و هنر انقلابی، ایرانی اسلامی
مرمت و بازسازی بافت فرسوده و فضاهای عمومی در سطح شهر شهرداریهای کشور خدمات فرهنگي ارائه خدمات فضای عمومی شهرها
صدور مجوز برگزاری مراسم‌های فرهنگی و ورزشی در اماکن شهرداری شهرداریهای کشور خدمات فرهنگي ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر
برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات فرهنگي ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای
امانت کتاب و نشریات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي امانت کتاب و نشریات به عموم مردم
امانت کتاب در داخل سالن های مطالعه برای نابینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي امانت کتاب و نشریات به عموم مردم
صدور شناسنامه فیپا(فهرست نویسی پیش از انتشار) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب و نشریات و کتابخانه ها
صدور شماره شاپا(شماره استاندارد بین المللی پیایندها) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب و نشریات و کتابخانه ها
صدور شماره شابکا(شناسه گر بین المللی کتابخانه ها) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خدمات فرهنگي صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب و نشریات و کتابخانه ها