پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه فعالیت كانون­های آگهی و تبلیغاتی
صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه فعالیت كانون­های آگهی و تبلیغاتی
صدور مجوز انتشار نشریه عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
صدور مجوز انتشار نشریه داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری
صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی
صدور مجوز تاسیس نگارخانه( ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز تاسیس نگارخانه
صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز آهنگ های پیشواز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صدور مجوز بازی سرا ها و کافی نت ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی دیجیتال
صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی
حمایت های متمرکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات فرهنگي حمایت های متمرکز فرهنگی
اجرای طرح ها و برنامه های مختلف دانشجویی جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي اجرای برنامه‌های ترویجی و فرهنگی و هنری
بررسی و نظارت بر کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي بررسی و نظارت بر کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی