پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
بـرگزاری‌ نمایشگاههای‌ كتاب‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ صورت‌ سراسری‌، استانی‌ و دانشگاهی‌ جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
تشكیل‌ گروههای‌ تخصصی‌ به‌ منظور بررسی‌ و اعلام‌ نظر درباره‌ ابعاد علمی‌ و اقتصادی‌ كتب‌آماده‌ انتشار جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
ایجاد شبكه‌ پخش‌ و توزیع‌ كتاب‌ به‌ صورت‌ متمركز با همكاری‌ شعب‌ سازمان‌ جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
تشكیل‌ صندوق‌ تعاون‌ با مشاركت‌ واحدها جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
همكاری‌ و مشاركت‌ با سازمانها و نهادهای‌ انتشاراتـی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ براساس‌ ضوابط جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
انتشار روزنامه، كتاب، هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه، سالنامه در گسترة بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی جهاد دانشگاهی خدمات فرهنگي خبرگزاری و اطلاع رسانی
ثبت آثار منقول تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی
فروش بلیط اماكن فرهنگی - تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي نمایش آثار تاریخی و فرهنگی
رتبه بندی مجامع و تشكل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
       حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
       مراقبت (حفاظت فیزیكی) از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خدمات فرهنگي حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و ترویج حقوق شهروندی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خدمات فرهنگي آموزش و فرهنگسازی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای