پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی خدمات فرهنگي
برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی خدمات فرهنگي
صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر خدمات فرهنگي
حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشگاهی خدمات فرهنگي
ارائه محتوا و محصولات فرهنگی دانشجویی خدمات فرهنگي
پروانة نشر خدمات فرهنگي
صدور مجوز قبل از چاپ كتاب خدمات فرهنگي
صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول) خدمات فرهنگي
صدور مجوز ورود و خروج کتاب خدمات فرهنگي
صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع) خدمات فرهنگي
صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی خدمات فرهنگي
صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها خدمات فرهنگي
صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه خدمات فرهنگي
صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر خدمات فرهنگي
صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه خدمات فرهنگي