پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تورهای مسافرتی بازنشستگان خدمات ورزشي و تفريحي
ارائه تسهیلات مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمات ورزشي و تفريحي
ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمات ورزشي و تفريحي
ارائه خدمات رفاهی تالار و رستوران به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمات ورزشي و تفريحي
برگزاری دوره­های آموزشی و ارتقاء ورزشی(ویژه مدیران و موسسان اماکن ورزشی) خدمات ورزشي و تفريحي
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تخلفات ورزش و جوانان- خدمات ورزشي و تفريحي
نظارت بر برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها و هیئت ها خدمات ورزشي و تفريحي
نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی خدمات ورزشي و تفريحي
تصویب تقویم ورزشی فدراسیون ها و هیات های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن خدمات ورزشي و تفريحي
نظارت بر عملکرد مالی فدراسیون ها و هیئت های ورزشی خدمات ورزشي و تفريحي
پاسخ به استعلام سوابق ورزشی افراد خدمات ورزشي و تفريحي
صدور مجوز اعزام های برون مرزی ورزشی خدمات ورزشي و تفريحي
صدور مجوز میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی خدمات ورزشي و تفريحي
تدوین دستورالعمل، استاندارد و ضوابط فنی اماکن ورزشی خدمات ورزشي و تفريحي
استانداردسازی تعاریف و مفاهیم ورزشی و کدگذاری اطلاعات پایه خدمات ورزشي و تفريحي