پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تورهای مسافرتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری خدمات ورزشي و تفريحي خدمات رفاهی بازنشستگان
ارائه تسهیلات مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات ورزشي و تفريحي ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات ورزشي و تفريحي ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
ارائه خدمات رفاهی تالار و رستوران به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات ورزشي و تفريحي ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
برگزاری دوره­های آموزشی و ارتقاء ورزشی(ویژه مدیران و موسسان اماکن ورزشی) وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي برگزاری دوره­های آموزشی و ارتقاء ورزشی(ویژه مدیران و موسسان اماکن ورزشی)
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تخلفات ورزش و جوانان- وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تخلفات ورزش و جوانان
نظارت بر برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها و هیئت ها وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي نظارت بر فدراسیون ها، هیئت ها و سایر مراکز تابعه
نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي نظارت بر فدراسیون ها، هیئت ها و سایر مراکز تابعه
تصویب تقویم ورزشی فدراسیون ها و هیات های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي نظارت بر فدراسیون ها، هیئت ها و سایر مراکز تابعه
نظارت بر عملکرد مالی فدراسیون ها و هیئت های ورزشی وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي نظارت بر فدراسیون ها، هیئت ها و سایر مراکز تابعه
پاسخ به استعلام سوابق ورزشی افراد وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي پاسخگویی به استعلامات مربوط به ورزش و جوانان
صدور مجوز اعزام های برون مرزی ورزشی وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي ارائه مجوز شرکت در رویدادهای بین المللی ورزشی
صدور مجوز میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي ارائه مجوز شرکت در رویدادهای بین المللی ورزشی
تدوین دستورالعمل، استاندارد و ضوابط فنی اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي تدوین دستور العمل، استانداردها و ضوابط ورزشی
استانداردسازی تعاریف و مفاهیم ورزشی و کدگذاری اطلاعات پایه وزارت ورزش و جوانان خدمات ورزشي و تفريحي تدوین دستور العمل، استانداردها و ضوابط ورزشی