پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تورهای مسافرتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تفريح، فرهنگ و مذهب خدمات رفاهی بازنشستگان
ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تفريح، فرهنگ و مذهب ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی
تقدیر از برگزیدگان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی (جشنواره ملی رویش) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
تقدیر از برگزیدگان آثار فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
برگزاری جشنواره قران و عترت اساتید و دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ارائه تقدیرنامه پایان نامه های برتر قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ارایه خدمات رفاهی در پیاده‌روی رضوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
صدور مجوز تاسیس تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی
حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی
حمایت و پشتیبانی از اعزام دانشجویان به عتبات و راهیان نور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی
ارائه محتوا و محصولات فرهنگی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب ارائه محتوا و محصولات فرهنگی دانشجویی
حمایت از طرح های پژوهشی و پایان‌نامه های قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفريح، فرهنگ و مذهب حمایت از نشریات و پایان نامه و طرح های قرآنی