پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعتبار بخشی موسسات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر اعتبار بخشی موسسات سلامت
صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
فرهنگ سازی اهدای خون و جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر فرهنگ سازی اهدای خون و جذب اهدا کنندگان
صدور پروانه‌ بهداشتی ساخت فرآورده‌های مکمل تغذیه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت
صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور
ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای
ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور
صدور پروانه فعالیت شرکت های حوزه فراورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
تأیید صلاحیت مسئولین شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور
صدور مجوز ورود فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور