پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعتبار بخشی موسسات سلامت بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
فرهنگ سازی اهدای خون و جذب اهدا کنندگان بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور پروانه‌ بهداشتی ساخت فرآورده‌های مکمل تغذیه ای بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه ای بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور پروانه فعالیت شرکت های حوزه فراورده های سلامت محور بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تأیید صلاحیت مسئولین شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور مجوز ورود فراورده های آرایشی و بهداشتی بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور مجوز ورود فراورده های غذایی و آشامیدنی بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر