پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اعزام بیماران به خارج از کشور خدمات بيمارستاني
ارائه خدمات بستری مراکز درمانی تامین اجتماعی خدمات بيمارستاني
ارائه خدمات درمانی بستری خدمات بيمارستاني
درمان تخصصی و فوق تخصصی جانبازان توسط پزشکان مدعو خارج از کشور خدمات بيمارستاني
ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های روانپزشکی بنیاد خدمات بيمارستاني
درمان ایثارگران توسط تیم تخصصی و فوق تخصصی اعزامی به استان ها خدمات بيمارستاني
تریاژ تلفنی خدمات بيمارستاني
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در محل حادثه و حین انتقال و تحویل بیمار به مراکز درمانی خدمات بيمارستاني
انتقال بیمار از بیمارستان مبدا به بیمارستان مقصد خدمات بيمارستاني