پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه تولیدات زیستی ( از قبیل انواع واکسن ها ، کیت های آزمایشگاهی ، سرم(پاتن) و حیوانات آزمایشگاهی) محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور پروانه‌ بهداشتی ورود فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های ملزومات دارویی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های ملزومات دارویی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور مجوز ورود فراورده های دارویی، ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور مجوز ورود فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور مجوز ترخیص فراورده های دارویی، ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور مجوز ترخیص فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
شناسایی اثرات مفید یا سمی داروها (لیپوزومه/پگیله کردن) محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایثارگران محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی محصولات، وسايل و لوازم پزشكي