پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه خدمات آزمایشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
ارائه خدمات استحقاق درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات استحقاق درمان
پایش بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان پایش نظام سلامت
پایش بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان پایش نظام سلامت
پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان پایش نظام سلامت
ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی
پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
صدور و ابطال دفترچه بیمه سلامت صندوق بازنشستگی کشوری بهداشت و درمان خدمات رفاهی بازنشستگان
ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی سازمان بهزیستی کشور بهداشت و درمان خدمات روزانه بهزیستی
غربالگری اضطراب کودکان 6– 5 سال ‏توسط بهزیستی سازمان بهزیستی کشور بهداشت و درمان غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت
غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی سازمان بهزیستی کشور بهداشت و درمان غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت