پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه اطلاعات موقعیت مکانی داروخانه ها سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور
ارائه اطلاعات داروهای کمیاب سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور
ارائه آمار و گزارشات حوزه غذا و دارو سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور
احراز اصالت فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور
پرداخت کمک هزینه پروتز و اروتزها برای بیمه شده تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بهداشت و درمان ارائه حمایتهای کوتاه مدت تامین اجتماعی
ارائه خدمات سرپایی مراکز درمانی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بهداشت و درمان ارائه خدمات درمانی مستقیم
ارائه خدمات بستری مراکز درمانی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بهداشت و درمان ارائه خدمات درمانی مستقیم
رسیدگی و پرداخت صورت حساب مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بهداشت و درمان خرید خدمات سلامت( اسناد پزشکی )
مشاوره سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید سازمان امور دانشجویان بهداشت و درمان ارائه خدمات به دانشجویان داخل
مشاوره سلامت روان دانشجویان ورودی جدید سازمان امور دانشجویان بهداشت و درمان ارائه خدمات به دانشجویان داخل
برپایی ایستگاه سلامت شهری شهرداریهای کشور بهداشت و درمان ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر
  صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت و درمان ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان