پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص شیر خشک و غذای ویژه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های دارویی، ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
صدور مجوز ترخیص فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور
ارائه شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه
صدور پروانه تاسیس داروخانه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه
تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه
پاسخ به استعلام اصالت به بیمه های درمانی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان پاسخ به استعلام اصالت به بیمه های درمانی
صدور مجوز توزیع فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز توزیع فراورده های سلامت محور
صدور مجوز توزیع فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه مجوز توزیع فراورده های سلامت محور
ارائه اطلاعات دارویی و غذایی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور