پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
انجام آزمایشات HIV, HCV, HBV بر روی نمونه های ارسالی از غذا و دارو سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان ارزیابی و آزمایش کیت، لوله و نمونه های مرتبط با خون، سرم و پلاسما
بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها
خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون
ارزیابی و بازرسی بانک های خون بیمارستانی سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان ارزیابی و بازرسی بانک های خون بیمارستانی
تامین و توزیع خون سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان تامین و توزیع خون و فرآورده های خونی
تهیه و توزیع فرآورده های خون ، سلولی و پلاسمایی سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان تامین و توزیع خون و فرآورده های خونی
ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات حوزه انتقال خون سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات حوزه انتقال خون
فرهنگ سازی اهدای خون و جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان فرهنگ سازی اهدای خون و جذب اهدا کنندگان
صدور مجوز احداث مراکز پزشکی هسته‌ای و پرتودرمانی سازمان انرژی اتمی ایران بهداشت و درمان صدور مجوز احداث مراکز پزشکی هسته‌ای و پرتودرمانی
صدور مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا سازمان انرژی اتمی ایران بهداشت و درمان صدور مجوز نصب تجهیزات پزشکی پرتوزا
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ بهداشتی ورود فرآورده‌های دارو، مخدر و داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ بهداشتی ساخت فرآورده‌های مکمل تغذیه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های مکمل تغذیه ای سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور