پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بهداشت و درمان ارائه خدمات درمانی مستقیم
تریاژ تلفنی سازمان اورژانس کشور بهداشت و درمان ارائه خدمات فوریتهای پزشکی
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در محل حادثه و حین انتقال و تحویل بیمار به مراکز درمانی سازمان اورژانس کشور بهداشت و درمان ارائه خدمات فوریتهای پزشکی
ارائه آمار و اطلاعات حوادث ویژه، بلایای طبیعی و پایش مراقبت های درمانی سازمان اورژانس کشور بهداشت و درمان ارائه آمار و اطلاعات حوادث ویژه، بلایای طبیعی و پایش مراقبت های درمانی
صدور پروانه فعالیت آمبولانس خصوص سازمان اورژانس کشور بهداشت و درمان صدور پروانه فعالیت آمبولانس خصوص
انتقال بیمار از بیمارستان مبدا به بیمارستان مقصد سازمان اورژانس کشور بهداشت و درمان انتقال بیمار از بیمارستان مبدا به بیمارستان مقصد
نظارت و پایش مراقبت های درمانی در بیمارستان ها سازمان اورژانس کشور بهداشت و درمان نظارت و پایش مراقبت های درمانی در بیمارستان ها
نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت كارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهداشت و درمان ارائه خدمات اماکن رفاهی، بهداشتی و ورزشی کارگران
صدور گواهینامه سلامت پزشكی دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی بهداشت و درمان ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان
آزمایش اندازگیری فلزات سنگین به روش جذب اتمی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
آزمایش تعیین سنجش پروتئین در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
تحلیل داده های متابولومیكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات تخصصی زیستی
آزمایش اندازگیری میزان فنیل آلانین به روش HPLC انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
آزمایش تعیین فعالیت آنزیم DHPR انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه