پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
درمان ایثارگران توسط تیم تخصصی و فوق تخصصی اعزامی به استان ها بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها
اعزام به خارج جانبازان به منظور درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها
تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان تهیه و توزیع دارو و تجهیزات برای ایثارگران
تامین و ارائه خدمات ارتز و پروتز برای ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان تهیه و توزیع دارو و تجهیزات برای ایثارگران
آموزش تخصصی بهداشتی و درمانی به ایثارگران و گروه های خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان درمان، توانمندسازی و توانبخشی ایثارگران
ارائه خدمات بالینی در منزل به ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان درمان، توانمندسازی و توانبخشی ایثارگران
تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار
ارزیابی مراکز پلاسما فرزیس خصوصی سازمان انتقال خون ایران بهداشت و درمان ارزیابی مراکز پلاسما فرزیس خصوصی
صدور پروانه ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های شیرخشک و غذای ویژه سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه ‌بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور
صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بهداشت و درمان ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور