پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تشخیص هاری به روش ایمونوفلورسانس مستقیم انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص ویروس انفلوانزا انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
کشت هلیکوباکتر پیلوری از نمونه های بیوپسی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص بیماری های تب کیو،تولارمی و طاعون در بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص بیماریهای مختلف ویروسی با استفاده از مترهای ویژه انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص بیماریهای انتروباکتریاسه شیگلا،سالمونلا و اشریشیاکلای انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص بیماری سل انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص فنیل کترنوریای غیرکلاسیک با متدهای بیوشیمی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم، ومسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم در بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تشخیص ژنتیک تالاسمی،فنیل کتونوریا (pku) و تحلیل عضلانی دوشن انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
تهیه و نگهداری بانک زیستی قارچهای بیماری زا و فروش سویه های قارچی انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه محصولات سفارشی خاص برای توسعه تحقیقات زیستی
فروش سلول به صورت ویال یا فلاسک از بانک سلولی انستیتو پاستورایران انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه محصولات سفارشی خاص برای توسعه تحقیقات زیستی
ارائه سویه های بالینی هلیکوباکتر پیلوری به مراکز تحقیقاتی کشور انستیتو پاستور ایران بهداشت و درمان ارائه محصولات سفارشی خاص برای توسعه تحقیقات زیستی
درمان تخصصی و فوق تخصصی جانبازان توسط پزشکان مدعو خارج از کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها
ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های روانپزشکی بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران بهداشت و درمان بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و کلینیک ها