پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تأمین نصاب مالکانه زمین غیر موات سازمان ملی زمین و مسکن مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر تأمین نصاب مالکانه زمین
تأمین نصاب مالکانه زمین موات سازمان ملی زمین و مسکن مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر تأمین نصاب مالکانه زمین
تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید مختص (ستاد و توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (مختص توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید (مختص ستاد)
حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید مختص توابع
رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین (مختص ستاد و توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخگویی مختص ستاد و توابع
اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی (مختص ستاد و توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخگویی مختص ستاد و توابع
تایید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری شرکت باز آفرینی شهری ایران مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر تایید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری
سنددار کردن املاک در روستاها و شهرهای محروم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر سنددار کردن املاک در روستاها و شهرهای محروم
توزیع قیر یارانه ای در روستاها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر توزیع قیر یارانه ای در روستاها
رتبه بندی مشاوران طرح های عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر رتبه بندی مشاوران طرح های عمران روستایی
بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی
اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر اعطای تسهیلات مسکن روستایی
اعطای تسهیلات احداث حمام خانه ها و تعمیر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر اعطای تسهیلات مسکن روستایی
پاسخ به استعلام تعیین حدود وضیت زمین روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات زمین و مسکن روستایی