پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور و تمدید گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
2.تدوین ضوابط و استانداردهای راه، مسکن و شهرسازی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
4.ارائه آمار و اطلاعات حوزه ساختمان و مسکن کشور مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نشر، چاپ و توزیع کتب و گزارشات تحقیقاتی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه اطلاعات جامع در خصوص تولید کنندگان قیر و آسفالت کشور مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه داده های شتابنگاشتی از زمین لرزه های رویداده در کشور مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه داده های مطالعات ژئوتکنیک جمع آوری شده مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه اطلاعات پژوهشی مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر