پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر سازمان امور عشایر ایران تأمين آب ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأمين آب ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأمين آب ارایه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی
واگذاری انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
اطلاع رسانی قطعی آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب اطلاع رسانی قطعی آب
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
قطع موقت و وصل انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
اعلام كاركرد كنتور شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأمين آب خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب