پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
اجرای طرح ها عمرانی ساختمان های دولتی و مدارس توسعه شهري
طراحی فضاهای مرتبط با آموزش و پرورش توسعه شهري
اعلام نظر در خصوص استحکام ساختمان های مدارس غیرانتفاعی توسعه شهري
ارائه عكس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری توسعه شهري
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر توسعه شهري
واگذاری زمین به اقشار ویژه توسعه شهري
واگذاری زمین به دستگاه دولتی توسعه شهري
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی توسعه شهري
واگذاری زمین به عموم مردم توسعه شهري
صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی (مختص ستاد) توسعه شهري
صدور پروانه تأسیس شهرک (مختص ستاد) توسعه شهري
صدور پروانه بهره برداری از شهرک مختص ستاد توسعه شهري
فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) توسعه شهري
انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) توسعه شهري
تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع) توسعه شهري