پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم سازمان ملی زمین و مسکن توسعه مسكن واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم
نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5 وزارت راه و شهر سازی کشور توسعه مسكن نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده
واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده ی شهرهای جدید شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه مسكن واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده ی شهرهای جدید (مختص توابع)
برنامه ­ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی (مختص ستاد و توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه مسكن طرّاحی شهری و تأمین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه ی مسکن در محدوده ی شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع)
تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر (مختص توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه مسكن طرّاحی شهری و تأمین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه ی مسکن در محدوده ی شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع)
پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی (مختص ستاد و توابع) شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید توسعه مسكن تجهیز شهرهای جدید مختص ستاد و توابع
تامین مسکن محرومان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسعه مسكن تامین مسکن محرومان
ساخت و واگذاری واحدهای مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسعه مسكن ساخت و واگذاری واحدهای مسکن شهری
اظهار نظر کارشناسی در خصوص صدور پروانه ساخت ساختمان های روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسعه مسكن ارائه خدمات فنی و مهندسی پروانه ساخت ساختمانهای روستایی
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی وزارت راه و شهر سازی کشور توسعه مسكن صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی
صدور مجوزتخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی وزارت راه و شهر سازی کشور توسعه مسكن صدور مجوزتخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی
سرمایه گذاری و مشاركت درطراحی و اجرای ساختمانها سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وعمومی توسعه مسكن سرمایه گذاری و مشاركت درطراحی و اجرای ساختمانها
ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و اجرای ساختمانها سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وعمومی توسعه مسكن ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و اجرای ساختمانها