پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم توسعه مسكن
نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5 توسعه مسكن
واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده ی شهرهای جدید توسعه مسكن
برنامه ­ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی (مختص ستاد و توابع) توسعه مسكن
تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر (مختص توابع) توسعه مسكن
پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی (مختص ستاد و توابع) توسعه مسكن
تامین مسکن محرومان توسعه مسكن
ساخت و واگذاری واحدهای مسکن شهری توسعه مسكن
اظهار نظر کارشناسی در خصوص صدور پروانه ساخت ساختمان های روستایی توسعه مسكن
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی توسعه مسكن
صدور مجوزتخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی توسعه مسكن
سرمایه گذاری و مشاركت درطراحی و اجرای ساختمانها توسعه مسكن
ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و اجرای ساختمانها توسعه مسكن