پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر سازمان امور عشایر ایران مسكن و تسهيلات شهري ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر
اجرای طرح ها عمرانی ساختمان های دولتی و مدارس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مسكن و تسهيلات شهري راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
طراحی فضاهای مرتبط با آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مسكن و تسهيلات شهري راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
اعلام نظر در خصوص استحکام ساختمان های مدارس غیرانتفاعی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مسكن و تسهيلات شهري راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران مسكن و تسهيلات شهري ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی شرکت مدیریت منابع آب ایران مسكن و تسهيلات شهري ارایه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی
واگذاری انشعاب آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسكن و تسهيلات شهري واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسكن و تسهيلات شهري رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
اطلاع رسانی قطعی آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسكن و تسهيلات شهري اطلاع رسانی قطعی آب
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسكن و تسهيلات شهري پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مسكن و تسهيلات شهري رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
صدور و تمدید گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري صدور و تمدید گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی
صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی
داوری طرحهای مدعیان ثبت اختراع در حوزه راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري داوری طرحهای مدعیان ثبت اختراع در حوزه راه، مسکن و شهرسازی
2.تدوین ضوابط و استانداردهای راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري ارائه خدمات پژوهشی راه، مسکن و شهرسازی