پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر مسكن و تسهيلات شهري
اجرای طرح ها عمرانی ساختمان های دولتی و مدارس مسكن و تسهيلات شهري
طراحی فضاهای مرتبط با آموزش و پرورش مسكن و تسهيلات شهري
اعلام نظر در خصوص استحکام ساختمان های مدارس غیرانتفاعی مسكن و تسهيلات شهري
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی مسكن و تسهيلات شهري
صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی مسكن و تسهيلات شهري
واگذاری انشعاب آب مسكن و تسهيلات شهري
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب مسكن و تسهيلات شهري
اطلاع رسانی قطعی آب مسكن و تسهيلات شهري
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب مسكن و تسهيلات شهري
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب مسكن و تسهيلات شهري
صدور و تمدید گواهینامه فنی راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري
صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري
داوری طرحهای مدعیان ثبت اختراع در حوزه راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري
2.تدوین ضوابط و استانداردهای راه، مسکن و شهرسازی مسكن و تسهيلات شهري