پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
پاسخ به استعلام حوزه زیست بومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست
پاسخ به استعلامهای صنعتی ، کشاورزی و خدماتی در حوزه آبریز تالابها سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست
پاسخ به استعلام تاسیس سازمان های مردم نهاد محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست
تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط‌ زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست
حمایت و مشارکت در برنامه های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی بمنظور ترویج حفظ محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست
ارائه تائیدیه تاسیس تشکل های امور جنگل،مرتع و آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه خدمات حمایتی جنگل، مرتع و آبخیزداری
صدور مجوزهای حفاری در سطح شهر شهرداریهای کشور حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور مجوزهای حفاری در سطح شهر
صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره‌برداری آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه مجوزهای زیست محیطی
پاسخ به استعلامات فعالیتهای معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست