پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی) حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
احداث فضاهای سبز شهری حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه آمارواطلاعات عملکرد محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
ارائه اطلاعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تدوین استاندارهای مرتبط با محیط زیست (آلودگی هوا، صدا، انرژی و تغییر اقلیم، آب و خاک و ...) حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات حوزه محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
پاسخ به استعلام پرداخت خسارات ناشی از حمله جانوران آسیب رسان حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و اسکراب یاردها ، تعمیرگاه های شناورها و... حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر
پاسخ به استعلام جانمایی و مدیریت محیط زیستی کاربریهای ساحلی حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر