پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی) سازمان بنادر و دریانوردی حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)
احداث فضاهای سبز شهری شهرداریهای کشور حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه خدمات فضای عمومی شهرها
ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر نظارت و پایش محیط زیست
ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر نظارت و پایش محیط زیست
ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر نظارت برعملکرد زیست محیطی
نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر نظارت برعملکرد زیست محیطی
ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی
ارائه آمارواطلاعات عملکرد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی
ارائه اطلاعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی
تدوین استاندارهای مرتبط با محیط زیست (آلودگی هوا، صدا، انرژی و تغییر اقلیم، آب و خاک و ...) سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات حوزه محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست
پاسخ به استعلام پرداخت خسارات ناشی از حمله جانوران آسیب رسان سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست
پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و اسکراب یاردها ، تعمیرگاه های شناورها و... سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست
پاسخ به استعلام جانمایی و مدیریت محیط زیستی کاربریهای ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر پاسخ به استعلامات محیط زیست