پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر وپرورش حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوزخروج تروفه های شکار شده سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز انتقال حیوانات سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور دفترچه شکارچیان سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي نظارت برعملکرد زیست محیطی
امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی
صدور تاییدیه برداشت شن و ماسه از سواحل سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
بیابان زدایی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي حفاظت و احیاء جنگل و مرتع
صدور مجوز نگهداری حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ارائه مجوزهای تنوع زیستی
تعیین نیاز آب محیط زیستی تالابها و رودخانه ها سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي نظارت و پایش محیط زیست
احیا و بازسازی زیستگاههای ساحلی و دریایی آسیب دیده سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي نظارت و پایش محیط زیست
پایش گونه ها و زیستگاه های حساس به منظور حفاظت از آن‌ها سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي نظارت و پایش محیط زیست
نظارت بر عملکرد محیط‌زیستی کاربری‌ها و فعالیت‌ها دردریا و سواحل و جزایر و تالاب های کشور سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي نظارت برعملکرد زیست محیطی