پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
نظارت و ارزیابی واحدهای آلاینده و تعیین عوارض آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي نظارت برعملکرد زیست محیطی
نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي نظارت و پایش محیط زیست
نظارت بر کاهش گازهای گلخانه ای مطابق تعهدات بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي نظارت و پایش محیط زیست
ارائه استانداردها و ضوابط مدیریت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی و نظارت بر رعایت آن ها سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي نظارت و پایش محیط زیست
صدور مجوز ترخیص مواد شیمیایی وارداتی مخرب لایه اوزن سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي ارائه مجوزهای زیست محیطی
پاسخ به استعلام های مرتبط با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي پاسخ به استعلامات محیط زیست
صدور تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو سازمان حفاظت محیط زیست كاهش آلودگي نظارت برعملکرد زیست محیطی