پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
واگذاری انشعاب فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اداره امور فاضلاب واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ، منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی) سازمان حفاظت محیط زیست اداره امور فاضلاب نظارت و پایش محیط زیست