پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی استانداری های کشور اداره امور مربوط به زباله مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان
بازیافت پسماندهای شهری شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
دفن پسماندهای شهری شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
صدور مجوز احداث ایستگاه­های ثابت بازیافت شهری شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نظارت و رسیدگی به تخلفات حوزه پسماند شهری (ماده 16 قانون مدیریت شهری) شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا سازمان حفاظت محیط زیست اداره امور مربوط به زباله ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان استانداری های کشور اداره امور مربوط به زباله مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
جمع ­آوری پسماند مراکز پرزباله و بهداشتی و درمانی شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
جمع ­آوری پسماند خانگی شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
جمع ­آوری نخاله­ های ساختمانی شهر شهرداریهای کشور اداره امور مربوط به زباله ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری