پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی اداره امور مربوط به زباله
بازیافت پسماندهای شهری اداره امور مربوط به زباله
دفن پسماندهای شهری اداره امور مربوط به زباله
صدور مجوز احداث ایستگاه­های ثابت بازیافت شهری اداره امور مربوط به زباله
نظارت و رسیدگی به تخلفات حوزه پسماند شهری (ماده 16 قانون مدیریت شهری) اداره امور مربوط به زباله
صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا اداره امور مربوط به زباله
نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان اداره امور مربوط به زباله
جمع ­آوری پسماند مراکز پرزباله و بهداشتی و درمانی اداره امور مربوط به زباله
جمع ­آوری پسماند خانگی اداره امور مربوط به زباله
جمع ­آوری نخاله­ های ساختمانی شهر اداره امور مربوط به زباله