پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر وپرورش حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوزخروج تروفه های شکار شده سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور مجوز انتقال حیوانات سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای تنوع زیستی
صدور دفترچه شکارچیان سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست نظارت برعملکرد زیست محیطی
امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی
نظارت و ارزیابی واحدهای آلاینده و تعیین عوارض آلایندگی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست نظارت برعملکرد زیست محیطی
صدور تاییدیه برداشت شن و ماسه از سواحل سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محيط زيست رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
بیابان زدایی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت محيط زيست حفاظت و احیاء جنگل و مرتع
پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی) سازمان بنادر و دریانوردی حفاظت محيط زيست پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)
واگذاری انشعاب فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حفاظت محيط زيست واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی استانداری های کشور حفاظت محيط زيست مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان