پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه مشاوره به تعاونی ها ساير رشته فعاليتها
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها ساير رشته فعاليتها
ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها ساير رشته فعاليتها
نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها ساير رشته فعاليتها
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها ساير رشته فعاليتها
برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید ساير رشته فعاليتها
معرفی برترین های حوزه کار و تعاون ساير رشته فعاليتها
برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ساير رشته فعاليتها
صدور و تمدید مجوز فروشگاههای بزرگ ساير رشته فعاليتها
اصلاح مجوز فروشگاههای بزرگ ساير رشته فعاليتها
لغو اعتبار مجوز فروشگاههای بزرگ ساير رشته فعاليتها
صدور و تمدید مجوز بازاریابی شبکه ای ساير رشته فعاليتها
اصلاح مجوز بازاریابی شبکه ای ساير رشته فعاليتها
لغو اعتبار مجوز بازاریابی شبکه ای ساير رشته فعاليتها
صدور و تمدید مجوز کسب و کار مجاری ساير رشته فعاليتها