پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تائید نمونه محصولات و خدمات فاوا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباطات تست و تائید نمونه محصولات و خدمات فاوا
تست محصولات و خدمات فاوا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباطات تست و تائید نمونه محصولات و خدمات فاوا
ارائه زیرساخت آزمایشگاهی حوزه فاوا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباطات تست و تائید نمونه محصولات و خدمات فاوا
نظارت و اعمال مقررات در بخش ارتباطات ثابت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارتباطات نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات
صدور اعتبارنامه آزمایشگاه های داخلی برای تایید نمونه تجهیزات حوزه رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارتباطات صدور اعتبارنامه آزمایشگاه های داخلی برای تایید نمونه تجهیزات حوزه رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات
صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصولات فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات ارائه گواهی‌های فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
صدور پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات ارائه گواهی‌های فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات راهبری فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
راهبری اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات راهبری تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی (مرکز ملی تبادل اطلاعات )
راهبری ارائه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات راهبری تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی (مرکز ملی تبادل اطلاعات )
راهبری دریافت سرویس از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات راهبری تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی (مرکز ملی تبادل اطلاعات )
ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا
ایجاد و نگهداشت مراکز داده دولت سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات ارایه خدمات مراكز داده
صدور گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات ارایه خدمات مراكز داده
صدور گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای ارائه خدمات ممیزی مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباطات ارایه خدمات مراكز داده