پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ثبت موقت کشتی وزارت امور خارجه حمل و نقل ثبت موقت کشتی
صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محمولات چوبی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حمل و نقل ارائه مجوز حمل محصولات و محمولات منابع طبیعی
LIGHTING در منطقه ویژه اقتصادی پیام فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل ارائه خدمات هوانوردی در منطقه ویژه اقتصادی پیام
High Approach در منطقه ویژه اقتصادی پیام فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل ارائه خدمات هوانوردی در منطقه ویژه اقتصادی پیام
صدور پروانه احداث بنا در منطقه ویژه اقتصادی پیام فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل صدور پروانه سرمایه گذاری، فعالیت، احداث بنا، پایان كار و بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام
صدور مجوز پروانه بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل صدور پروانه سرمایه گذاری، فعالیت، احداث بنا، پایان كار و بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام
1. ورود شناور سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها
2. خروج شناور سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها
ارایه خدمات ثبت شناور سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل ارایه خدمات ثبت شناور
صدورگواهینامه های دریایی شناور سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل صدورگواهینامه های دریایی شناور
1.تخلیه کالا از شناور سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل تخلیه، بارگیری ، انبارش كالا و كانتینر از شناورها
2.بارگیری کالا به شناور سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل تخلیه، بارگیری ، انبارش كالا و كانتینر از شناورها
رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی
3. اعطاء تسهیلات حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در حوزه بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل ارائه تسهیلات حمایتی سازمان بنادر
تعیین تعرفه های دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل تعیین تعرفه های دریایی و بندری