پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ثبت موقت کشتی حمل و نقل
صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگل و مرتع و محمولات چوبی حمل و نقل
LIGHTING در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل
High Approach در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل
صدور پروانه احداث بنا در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل
صدور مجوز پروانه بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمل و نقل
1. ورود شناور حمل و نقل
2. خروج شناور حمل و نقل
ارایه خدمات ثبت شناور حمل و نقل
صدورگواهینامه های دریایی شناور حمل و نقل
1.تخلیه کالا از شناور حمل و نقل
2.بارگیری کالا به شناور حمل و نقل
رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی حمل و نقل
3. اعطاء تسهیلات حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در حوزه بنادر و دریانوردی حمل و نقل
تعیین تعرفه های دریایی و بندری حمل و نقل