پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح معدن، صنعت و ساختمان
اطلاع رسانی فرصتها و اولویت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی معدن، صنعت و ساختمان
بازرسی و نظارت فنی معادن معدن، صنعت و ساختمان
ارائه گزارشات تحلیلی و آماری حوزه صنعت،معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان
بررسی و تعیین اولویت جهت استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) معدن، صنعت و ساختمان
اصلاح پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معدن، صنعت و ساختمان
لغو اعتبار پروانه بهره برداری معادن معدن، صنعت و ساختمان
انتقال پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی معدن، صنعت و ساختمان
اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی معدن، صنعت و ساختمان
انتقال مجوز تاسیس واحدهای صنعتی معدن، صنعت و ساختمان
اصلاح مجوز تاسیس واحدهای صنعتی معدن، صنعت و ساختمان
اصلاح پروانه اکتشاف ذخایر معدنی معدن، صنعت و ساختمان
لغو اعتبار پروانه اکتشاف ذخایر معدنی معدن، صنعت و ساختمان
ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش از منابع داخلی بانکها معدن، صنعت و ساختمان
ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی از منابع داخلی بانکها معدن، صنعت و ساختمان