پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معدن، صنعت و ساختمان بازرسی کار
اطلاع رسانی فرصتها و اولویت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان اطلاع رسانی های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت
بازرسی و نظارت فنی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان بازرسی و نظارت فنی معادن
ارائه گزارشات تحلیلی و آماری حوزه صنعت،معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه گزارشات تحلیلی و آماری حوزه صنعت،معدن و تجارت
بررسی و تعیین اولویت جهت استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان بررسی و تعیین اولویت جهت استفاده از تسهیلات خارجی فاینانس
اصلاح پروانه بهره برداری تولید نرم افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
لغو اعتبار پروانه بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه پروانه بهره برداری معادن
انتقال پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی
اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی
انتقال مجوز تاسیس واحدهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه جواز تاسیس واحدهای صنعتی
اصلاح مجوز تاسیس واحدهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه جواز تاسیس واحدهای صنعتی
اصلاح پروانه اکتشاف ذخایر معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه پروانه اکتشاف ذخایر معدنی
لغو اعتبار پروانه اکتشاف ذخایر معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه پروانه اکتشاف ذخایر معدنی
ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش از منابع داخلی بانکها وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه معرفی نامه اعطای تسهیلات در حوزه صنعت، معدن و تجارت
ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی از منابع داخلی بانکها وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن، صنعت و ساختمان ارائه معرفی نامه اعطای تسهیلات در حوزه صنعت، معدن و تجارت